Bộ TT&TT bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 26/11/2015, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cho Cục Bưu điện Trung ương, Cục Tin học hóa, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Cụ thể các quyết định bao gồm:

Quyết định số 2085/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mai Dung, Giám đốc Bưu điện CP16, Cục Bưu điện Trung Ương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung Ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định số 2084/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hữu Phương, Phó Chánh Thanh tra Bộ giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách chuyên ngành tại Tập đoàn VNPT.
 
Quyết định số 2086/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Thông, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.
 
Quyết định số 2087/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phú Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định số 2088/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng phòng Đầu tư Tài chính của Cục Tin học hóa giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký 25/11/2015.
 
Chia sẻ tại lễ trao quyết định, các cán bộ được bổ nhiệm đều bày tỏ sự vui mừng, xúc động với trọng trách mới, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực, phấn đấu hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của tổ chức, đơn vị và lãnh đạo Bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đợt này và khẳng định, đây là đợt bổ sung, kiện toàn tổ chức cho 5 lĩnh vực rất quan trọng của Bộ. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh những cán bộ lần này đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm công tác. Điều này cho thấy các đơn vị cần chủ động đào tạo cán bộ ngay tại cơ sở, đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra để những nhân sự khi được bổ nhiệm có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc kiện toàn bộ máy đạt hiệu quả cao.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)