Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên MobiFone

(Mic.gov.vn) - Chiều 21/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng  giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định cho ông Lê Nam Trà va ông Cao Duy Hải

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới dự phát biểu và trao Quyết định bổ nhiệm. Dự buổi Lễ công bố còn có các Thứ trưởng: Lê Nam Thắng, Trương Minh Tuấn.
 
Tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 574/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2015, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nam Trà, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty viễn thông MobiFone. 
 
Quyết định số 575/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2015, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Duy Hải, Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone. 
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định cho bà Hoàng Thị Tuyết
 
Cũng tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 592/QĐ-BTTTT ngày 21/4/2015, giao bà Hoàng Thị Tuyết, chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ  Thông tin và Truyền thông, làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty viễn thông MobiFone.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kỳ vọng ông Lê Nam Trà và ông Cao Duy Hải tiếp tục gắn bó, đoàn kết trên cương vị mới để xây dựng Tổng công ty viễn thông MobiFone ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành một trụ cột trên thị trường viễn thông.
 
Bà Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1978, tiến sĩ kinh tế trường Học viện Tài chính. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với tuổi trẻ và được đào tạo cơ bản ngành tài chính cộng với kinh nghiệm công tác, bà Hoàng Thị Tuyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)