Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH họp lần 2

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 23/9/2014, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (PT,TH).


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Sau phiên họp lần thứ nhất, Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PT,TH đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo lần hai.

So với dự thảo lần thứ nhất, dự thảo lần hai Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH đã có sự bổ sung và đã dần hoàn thiện. Theo đó, dự thảo lần hai của Nghị định bao gồm 7 Chương, 57 Điều quy định về quản lý dịch vụ PT,TH và nội dung thông tin trên dịch vụ PT,TH.

Đóng góp vào dự thảo hai của Nghị định, nhiều đại biểu cho rằng, việc xây dựng một Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý dịch vụ PT,TH và nội dung thông tin trên dịch vụ PT,TH là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, nội dung quy định tại Nghị định cần ngắn gọn hơn, giảm bớt các quy định đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, các thuật ngữ trong Nghị định cũng cần sử dụng thống nhất.

Cũng tại phiên họp, Cục PT,TH và Thông tin điện tử - đơn vị soạn thảo Nghị định đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của các đại biểu và đề nghị các đại biểu tiếp tục có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng Ban soạn thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến góp ý rất cụ thể, xác đáng và chất lượng của các đại biểu tại phiên họp. Thứ trưởng đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi xin ý kiến góp ý các đại biểu đối với một số nội dung.../.
 
Xem thêm:

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)