Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn khu vực III

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/11/2012 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực III đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố : Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum.


Cục trưởng Đoàn Quang Hoan phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Tham dự Hội nghị còn có ông Cao Đăng Phương - Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại điện Bộ TT&TT tại Đà Nẵng; Lãnh đạo các phòng chức năng của Cục Tần số VTĐ; Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III và các phòng, đài thuộc Trung tâm; Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của 08 Sở Thông tin & Truyền thông trên địa bàn.

Ông Đào Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý tần số trong năm 2012 giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III với các Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn. Trong năm 2012, công tác phối hợp giữa Trung tâm III và các Sở TT&TT trên địa bàn đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện ở những điểm như: công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện và các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực tần số vô tuyến điện; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị VTĐ; phối hợp thanh kiểm tra diện rộng  đo, đánh giá chất lượng thiết bị phát thanh truyền hình và truyền thanh không dây; xử lý nhanh các vụ can nhiễu, đặc biệt các vụ can nhiễu diện rộng của Công ty QLB Miền Nam, Công ty QLB Miền Trung,  nhiễu 3G của Trung tâm thông tin di động khu vực III, Sư đoàn phòng không 375 (Trạm rada Sơn Trà, trạm rada PleiKu), Cảng vụ Quảng Ngãi,… Về công tác cấp phép: Trung tâm đã phối hợp với các Sở tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục cấp phép, gia hạn theo đúng thời gian quy định, triển khai cấp phép phương tiện nghề cá và các đài TTKD đạt kết quả cao. Năm 2012 Trung tâm đã phối hợp với các Sở hướng dẫn và cấp được 236 giấy phép Truyền thanh không dây và 2711 giấy phép cho các đài tàu cá.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo đã nêu lên những vướng mắc, tồn tại trong công tác phối hợp đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị cho các hoạt động quản lý trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức, sớm đẩy mạnh việc phối hợp triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định về thanh tra chuyên ngành, và các văn bản hướng dẫn của thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông về công tác thanh tra; tiếp tục đẩy mạnh  công tác quản lý đối với mảng PTTH, TTKD, trong đó đặc biệt lưu ý đến chất lượng thiết bị phát thanh, phát hình theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại chỉ thị 03/CT-BTTTT ngày 03/8/2011; kiên quyết không để tồn tại các Đài PTTH, TTKD không có giấy phép trên địa bàn; có biện pháp xử lý  đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc để vi phạm kéo dài, đảm bảo tính nghiêm minh của Pháp luật và tăng cường hiệu lực của công tác QLNN.

Lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung của Báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2012, đồng thời nêu lên các tồn tại, vướng mắc và bất cập trong công tác phối hợp. Các đại biểu cũng đã đưa ra các đề xuất và nhiều biện pháp cụ thể trong việc phối hợp quản lý tần số trong thời gian tới như: trao đổi thông tin, biện pháp quản lý tàu cá, quản lý chất lượng các đài PTTH và các đài thanh không dây, công tác phối hợp xử lý can nhiễu mạng thông tin di động 3G…

Thay mặt Lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan  tiếp thu những ý kiến đóng góp và giải đáp các câu hỏi của các đại biểu đưa ra. Cục trưởng đã thông báo một số tình hình liên quan đến xu hướng phát triển về công nghệ thông tin vô tuyến điện; công tác quản lý tần số trong năm 2013 tập trung các nội dung: xây dựng hoàn thiện nội dung văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực tần số vô tuyến điện; nâng cao năng lực kiểm soát, tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về tần số vô tuyến điện. Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan đánh giá cao công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trong năm 2012 giữa Trung tâm  với các Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời cũng đề nghị các Sở tiếp tục phối hợp với Trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý tần số trong năm 2013 trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Trung tâm và các Sở  đã thống nhất kế hoạch phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2013. Cũng tại Hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cũng đã phát biểu nhận đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần tới tại Quảng Ngãi.

Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số VTĐ với 08 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn Trung tâm III đã thành công tốt đẹp. Đài PTTH Quảng Nam đã tham dự và đưa tin về Hội nghị

Theo Phan Minh Vương_ Phòng Nghiệp vụ - TT3

cuctanso.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)