Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại TP. HCM bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng biên tập

(Mic.gov.vn) - Sau 3 ngày học tập, nghiên cứu, toàn bộ gần 100 học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài do Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. HCM tổ chức đã được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thông tin và Truyền thông trao chứng nhận hoàn thành khóa học.


Học viên trao đổi ý kiến tại buổi học.

Tại khóa học, học viên đã được nghiên cứu trao đổi và tiếp cận với mọi vấn đề liên quan đến công tác biên tập tin, bài đối với tập san nội bộ, tờ tin và Trang Thông tin điện tử. Các học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho công tác biên tập. Đặc biệt, lớp học đã đặt ra trọng tâm nghiên cứu kỹ nội dung tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 7169/VPCP-NC ngày 12/09/2012 về việc cảnh giác với những thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước.

Các học viên tham dự khóa học đã nghiêm túc học tập và thảo luận sôi nổi những nội dung thiết thực trong công tác biên tập tin, bài ở các tập san, tờ tin, trang thông tin điện tử địa phương, cơ quan đơn vị. Các giảng viên đã truyền đạt cho các học viên những kinh nghiệm thực tế, trước tiên là nắm vững chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của báo chí đối với đời sống xã hội đến các chức năng của báo chí trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến chức năng định hướng dư luận xã hội. Học viên đã được thực hành bằng những giả định cụ thể, sinh động thông qua việc thực tập, thực hành biên tập các tin bài để nâng cao nhận thức, kỹ năng và nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác thực tiễn hàng ngày.
 

Hồng Lĩnh

Cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)