Sẽ xuất bản cuốn sách “Kỷ yếu Hoàng Sa”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 03/11/2011, tại trụ sở Bộ TT&TT, Nhà xuất bản TT&TT đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định cuốn sách “Kỷ yếu Hoàng Sa” với mục đích rà soát chi tiết những nội dung đã được xây dựng của cuốn sách này để hoàn thiện và sớm đưa vào xuất bản. Tham dự buổi làm việc có Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà xuất bản TT&TT; Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo Huyện Trường Sa – Thành phố Đà Nẵng cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định…


Cuốn sách  “Kỷ yếu Hoàng Sa” được xây dựng và xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của nhân dân, góp phần vào việc phổ cập, nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó xác lập ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của Tổ quốc. Mặt khác cuốn sách còn mang ý nghĩa trong việc bảo đảm tính khoa học, chuẩn xác và tính pháp lý để tạo lập niềm tin cho người đọc và đấu tranh chống các luận điểm xuyên tạc của sách, báo Trung Quốc. Điểm nổi trội của cuốn kỷ yếu so với các tài liệu đã viết về Hoàng Sa là phần giới thiệu của 24 nhân chứng đã từng đến và làm việc tại quần đảo trong những thập niên 50-70 của thế kỷ XX cùng cảm nhận của họ về vùng đảo và những ngày tháng sống ở đây. Hồi ký của các nhân chứng sẽ cho người đọc rõ thêm những hiểu biết về điều kiện tự nhiên, về nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như nguồn lợi có từ quần đảo và tấm lòng của những con người đất Việt về một vùng đất của Tổ quốc đang bị nước ngoài chiếm giữ. Đồng thời thể hiện được sự hiện diện của người Việt Nam và sự chiếm hữu lâu đời, liên tục của nhà nước Việt nam qua các thời kỳ đối với quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, cuốn sách còn là một kênh trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về biển đảo, về Hoàng Sa và bồi đắp thêm tình yêu đất nước của con người Việt Nam.

Cuốn sách có cấu trúc gồm 3 phần: Hoàng Sa là của Việt Nam; Công tác quản lý nhà nước đối với huyện Hoàng Sa; Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử. Cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa. Cấu trúc này với mong muốn được giới thiệu cho người đọc về vị trí địa lý, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của quá trình xác lập, khai thác, quản lý và bảo vệ chủ quyền của nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ trong lịch sử.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Hội đồng thẩm định cũng đã có những ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn thiện nội dung cuốn sách để cuốn sách sớm được xuất bản.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)