Bộ TT&TT chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2011

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 22/09/2011, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc của Bộ TT&TT năm 2011.


Thực hiện Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương giai đoạn 2008 – 2011, đồng thời triển khai Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 21/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo, Bộ TT&TT đã phối hợp với Các cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương để chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đồng chí là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo Ngành trên phạm vi toàn quốc. Đợt tập huấn lần này sẽ giúp cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài  nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước. Tại buổi tập huấn, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu kỹ các chuyên đề về quốc phòng – an ninh bao gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề quản lý Nhà nước về thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở… Qua đó, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tình hình mới.

Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức trong 3 ngày cuối tháng 9 tại thành phố Vũng Tàu, thành phần gồm cán bộ, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)