Chuẩn bị tổng kết quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/12/2010 sắp tới, tại Hà Nội, Bộ TT&TT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010. Nội dung hội nghị sẽ tổng kết những thành tựu trong phát triển viễn thông và Internet Việt Nam 5 năm qua theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006.


Ảnh: Nguồn Internet

Báo cáo chính tại Hội nghị sẽ trình bày kết quả trong việc thực hiện các mục tiêu: phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông; việc thực hiện các mục tiêu cơ bản như mật độ điện thoại; tỷ trọng đóng góp cho GDP; chất lượng dịch vụ viễn thông và Internet; mức độ cạnh tranh trên thị trường; phát triển mạng băng rộng. Tình hình thực hiện các giải pháp quy hoạch như công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ chế chính sách và thực thi pháp luật để phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; chỉ đạo việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh những thành tựu, báo cáo sẽ trình bày những tồn tại trong phát triển viễn thông, Internet thời gian qua như công tác dự báo chưa chính xác, khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng chưa được thực thi hiệu quả; tài nguyên viễn thông là kho số chưa được sử dụng hợp lý; khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn còn lớn; xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, cổ phần hoá còn chưa đúng tiến độ... Không chỉ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, báo cáo cũng sẽ đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế nêu trên. Một phần quan trọng nữa của bản báo cáo là trình bày định hướng và kế hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được nghe các tham luận báo cáo kết quả triển khai một số mục tiêu  của Quy hoạch như triển khai ngầm hoá mạng cáp và sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông; tình hình triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, triển khai quy hoạch phát triển viễn thông và Internet đến 2010 tại địa phương và một số tham luận bàn về những vấn đề cốt yếu trong phát triển viễn thông Internet giai đoạn tới như tham luận hướng dẫn xây dựng hạ tầng thụ động tại địa phương giai đoạn 2011-2015, tham luận đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông và định hướng quản lý giai đoạn 2010-2015, kế hoạch triển khai hạ tầng viễn thông giai đoạn tới.

Hội nghị sẽ được tiến hành qua cầu truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc dưới sự chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, hội nghị sẽ đi vào thực chất, cốt lõi của vấn đề là chỉ ra được những hạn chế trong phát triển viễn thông và Internet thời gian vừa qua để chuẩn bị tốt Quy hoạch cho thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ đánh giá vai trò phối hợp của các bộ, ngành hữu quan. Trong thành phần tham dự hội nghị sẽ có các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương; Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Sở TT&TT, đại diện sở Xây dựng, Giao thông Vận tải tại địa phương, đại diện doanh nghiệp hạ tầng viễn thông, doanh nghiệp Internet...

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)