Đã thẩm định được một số Bộ, Ngành và tỉnh/thành phố về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 5 và 6/8/2010, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du- Hà Nội, Hội đồng thẩm định ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã họp và tiến hành thẩm định một số Bộ, Ngành và tỉnh/thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp này. Tham dự còn có Ban chủ tịch Hội đồng thẩm định, ủy viên và tổ giúp việc.


Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 được thực hiện trên cơ sở Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động từ ngày 25/2/2010 và cho tới nay các đơn vị Bộ, ngành và tỉnh/ thành phố đã gửi kế hoạch về Bộ TT&TT để được Hội đồng thẩm định.

Trong hai ngày, 5 và 6/8 Hội đồng đã thẩm định được 2 cơ quan Bộ, ngang Bộ và 4 tỉnh/thành phố, đó là những cơ quan:  Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Thanh hóa, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Quảng Bình. Trong đó, đối với Bộ NN&PTNT về phần nguồn nhân lực CNTT, được hội đồng đề nghị bổ sung cơ cấu nhân lực về quản lý CNTT các cấp, về nội dung kế hoạch bổ sung số lượng và tỷ lệ máy tính trên CBCC được trang bị, số lượng mạng nội bộ LAN, WAN sẽ được triển khai. Bộ Quốc phòng được đề nghị bổ sung số lượng dịch vụ ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, các nội dung về ứng dụng chữ ký số, hạ tầng giao tiếp với người dân và cần có giải pháp xây dựng và bám sát dựa trên nội dung kế hoạch đề ra. Đối với 4 tỉnh được đề nghị bổ sung cơ cấu nhân lực cho ứng dụng CNTT, số lượng và danh mục dịch vụ công trực tuyến và bộ phận giao dịch một cửa đã được cung cấp…

Hội đồng thẩm định cũng có những đề xuất với các cơ quan Bộ, ngang Bộ, các tỉnh/thành phố: Đối với các cơ quan đã được Bộ TT&TT thẩm định cần phải cân đối chung kết quả thẩm định sau khi thẩm định xong đợt 1 và Bộ sẽ gửi công văn cho ý kiến thẩm định. Đối với cơ quan chưa đề nghị Bộ TT&TT thẩm định, Bộ cũng sẽ gửi công văn đề nghị các cơ quan khẩn trương dự thảo kế hoạch, gửi tới Bộ TT&TT thẩm định (thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1251/TT-KHVX ngày 22/7/2010). Đối với các cơ quan đã tự phê duyệt cần rà soát lại nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, nếu có những nội dung không phù hợp với mục tiêu, định hướng chung của Quốc gia thì Bộ TT&TT có công văn đề nghị điều chỉnh.

Trước đó, Hội đồng cũng đã họp thẩm định cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND tỉnh An Giang, UBND Cao Bằng, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Hậu Giang.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)