Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng sẽ trực tiếp đối thoại về chủ đề này trong chương trình nhân vật sự kiện thông tin và truyền thông tháng 11.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tại buổi đối thoại trực tuyến của Bộ TT&TT ngày 29/2/2008

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 10 giờ ngày 22/11/2009 trên kênh VTC2 và trên kênh truyền hình độ nét cao VTCHD9. Đồng thời, nội dung cuộc đối thoại cũng sẽ được thực hiện trên Trang Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và các báo điện tử VTC News, VietnamNet, ICTnews.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 và giai đoạn 2009 – 2010 đã xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử và một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT. Bộ Thông tin và Truyền thông với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc triển khai ứng dụng CNTT ở Việt Nam. Bộ đang xây dựng dự thảo “Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT” và “Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015” nhằm mục tiêu tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Chính phủ điện tử - việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông làm cầu nối, làm kênh thông tin trực tiếp giữa nhà nước với doanh nghiệp và với người dân là xu thế tất yếu. Triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam mới đang trong bước khởi đầu, hiện nay việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là nền tảng bước đầu để xây dựng Chính phủ điện tử.

Để hiểu rõ hơn về việc triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam, trước hết trong hoạt động quản lý nhà nước, xin mời quý vị độc giả đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và đón xem Chương trình nhân vật sự kiện thông tin và truyền thông tháng 11.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)