Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tăng trưởng Viễn thông Việt Nam 2009

(Mic.gov.vn) - Với chủ đề “Tối ưu hóa các cơ hội tăng trưởng tại thị trường mới nổi Việt Nam”, Hội nghị nhằm mục đích tạo diễn đàn để các chuyên gia phân tích thị trường và tư vấn phát triển trình bày những nghiên cứu, phân tích về cơ hội và thách thức đối với những thị trường viễn thông mới nổi như Việt Nam. Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày 23-24/9/2009 tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ cùng với Công ty tư vấn quốc tế Frost&Sulivan Singapore đồng tổ chức Hội nghị này.

Hội nghị cũng nhằm tăng cường hiểu biết và cơ hội đầu tư, hợp tác tại thị trường viễn thông Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp viễn thông Việt Nam học hỏi những mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng và dịch vụ mới nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)