Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp thăm và làm việc tại các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Nam và Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 23/7/2009 đến ngày 26/7/2009, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Nam và Đà Nẵng. Cùng đi với Bộ trưởng có lãnh đạo các Cục, Vụ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng. Tại các địa phương, làm việc với đoàn công tác, có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan, đại diện các doanh nghiệp thông tin và truyền thông.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện địa phương báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Có thể thấy, các địa phương đều quan tâm, chú trọng trong công tác chỉ đạo cũng như đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất đối với các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chức năng tham mưu cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành. Đến nay, tình hình quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, theo đúng định hướng và chủ trương của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Bên cạnh những thành tựu đạt được, các địa phương cũng còn một số khó khăn, vướng mắc cần được Bộ quan tâm tháo gỡ, đó là vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng, quản lý di động trả trước, quản lý game online, tuyên truyền về ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS đối với sức khoẻ cộng đồng, quản lý về lĩnh vực phát thanh-truyền hình, quản lý các đài truyền thanh cấp huyện, quản lý đối với văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú ...

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đặc thù của ngành thông tin và truyền thông là một ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để lãnh đạo địa phương hiểu, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để các Sở Thông tin và Truyền thông phát huy tối đa năng lực và thực hiện thành công chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương nhanh chóng tiếp cận và có nhận thức đúng về một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu để sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, đó là, đến năm 2015, Việt Nam là một trong 70 nước phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới và tầm nhìn đến năm 2020 là công nghệ thông tin và truyền thông làm nòng cốt để Việt Nam chuyển đổi cơ cấu kinh tế-xã hội trở thành nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế trí thức và xã hội thông tin. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, thể hiện ở các lĩnh vực quy hoạch, đào tạo, thể chế, hướng dẫn, kiểm tra; tăng cường chỉ đạo quyết liệt ngành Bưu chính đi lên; tăng cường và chủ động hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng và lãnh đạo các Cục, Vụ ghi nhận và đã trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những kiến nghị của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, nhằm giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước, đưa ngành thông tin và truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo các địa phương tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng, cám ơn Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với địa phương, hứa sẽ quan tâm, đầu tư hơn nữa để ngành thông tin và truyền thông thực sự là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cơ quan đại diện của Bộ TT&TT tại TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)