Ban chỉ đạo tổ chức giải thưởng CNTT-TT 2008 ký thỏa thuận hợp tác với VCCI

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/12/2008, tại Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam số 9 Đào Duy Anh- Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT- TT) Việt Nam 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã Tổ chức Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác để cùng phối hợp tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008- giải thưởng lần đầu tiên do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức. Báo Bưu điện Việt Nam và Viện Tin học Doanh nghiệp cũng ký kết thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển. Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc,...


Ngày 17/12/2008, tại Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam số 9 Đào Duy Anh- Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT- TT) Việt Nam 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã Tổ chức Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác để cùng phối hợp tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008- giải thưởng lần đầu tiên do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức. Báo Bưu điện Việt Nam và Viện Tin học Doanh nghiệp cũng ký kết thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển. Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, cùng lãnh đạo các vụ, cục, các đơn vị hữu quan của Bộ TT&TT, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN,….

Theo thỏa thuận hợp tác, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN- tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cam kết phối hợp cùng Ban chỉ đạo tổ chức giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 triển khai một cách hiệu quả giải thưởng CNTT-TT việt Nam 2008 trong lĩnh vực Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức giải thưởng CNTT- TT 2008 cho rằng: “Ứng dung CNTT để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của doanh nghiệp luôn được chính phủ quan tâm và ưu tiên hỗ trợ. Việc Bộ TT&TT tổ chức giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008, với sự tham gia phối hợp của VCCI để cùng phát động, xét chọn và tôn vinh những mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong doanh nghiệp, đã thể hiện quan điểm luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT”.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCCI khẳng định: “Mục đích của giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 của Bộ TT&TT rất phù hợp với mục tiêu của VCCI là khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Đây cũng là hành động thiết thực của VCCI nhằm góp phần xây dựng giải thưởng CNTT-TT Việt Nam trở thành giải thưởng hàng năm có uy tín, mang tầm quốc gia và có giá trị thực tiễn sâu sắc”

Bên cạnh đó Báo Bưu điện Việt Nam và Viện Tin học Doanh nghiệp cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả của ứng dụng CNTT- TT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đánh giá cao vai trò của việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong thời gian tới cần đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp CNTT; Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 cũng chính là nhằm mục tiêu khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi người tham gia làm tốt hơn nữa trong lĩnh vực CNTT và TT.

Hải Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)