Khai giảng khóa học Chính phủ điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 02/12/2008 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ TT&TT kết hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam khai giảng khóa đào tạo về Chính phủ điện tử. Đến dự có ông Bùi Như Uyên Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; ông Lê Xuân Lan Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT; ông Effe Ben Matityau Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam; ông Nati Brooks Phó đại sứ và một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ cùng các học viên đến từ Sở, Bộ, Ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp…


Ngày 02/12/2008 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ TT&TT kết hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam khai giảng khóa đào tạo về Chính phủ điện tử. Đến dự có ông Bùi Như Uyên Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; ông Lê Xuân Lan Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT; ông Effe Ben Matityau Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam; ông Nati Brooks Phó đại sứ và một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ cùng các học viên đến từ Sở, Bộ, Ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp…

Khóa học diễn ra trong 4 ngày và do chuyên gia đến từ Israel giảng dạy. Nội dung khóa học bao gồm những vấn đề tổng quan về chính phủ điện tử, kiến trúc chính phủ điện tử, xây dựng chiến lược phát triển chính phủ điện tử, những công nghệ để xây dựng chính phủ điện tử… Đặc biệt, các chuyên gia còn trao đổi cởi mở về những bài học kinh nghiệm trong qúa trình triển khai chính phủ điện tử tại Israel. Đây là một khóa học ngắn nhưng đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về chính phủ điện tử, điều này sẽ góp phần vào qúa trình triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam thành công trong thời gian tới. Dự kiến, khóa học kết thúc vào ngày 05/12/2008.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)