Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND, Sở TT&TT các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hoà Bình

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 27/11/2008, Thứ trưởng Trần Đức Lai kết thúc chuyến thăm và làm việc với UBND, Sở TT&TT các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hoà Bình. Tham gia đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ KHTC, Văn phòng, Cục UDCNTT, Quỹ DVVTCIVN và Văn phòng Bộ. Tại các buổi làm việc với Lãnh đạo các tỉnh, Thứ trưởng chia sẻ với những điều kiện khó khăn của các tỉnh miền núi trong việc phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng. Trong chương trình làm việc, Thứ trưởng đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi và nói chuyện động viên cán bộ, công nhân viên chức Bưu điện, Viễn thông các tỉnh; đến thăm Đài PTTH, Báo địa phương và các doanh nghiệp BCVT đóng trên địa bàn.

Ngày 27/11/2008, Thứ trưởng Trần Đức Lai kết thúc chuyến thăm và làm việc với UBND, Sở TT&TT các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hoà Binh. Tham gia đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ KHTC, Văn phòng, Cục UDCNTT, Quỹ DVVTCIVN và Văn phòng Bộ. Tại các buổi làm việc với Lãnh đạo các tỉnh, Thứ trưởng chia sẻ với những điều kiện khó khăn của các tỉnh miền núi trong việc phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng. Trong chương trình làm việc, Thứ trưởng đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi và nói chuyện động viên cán bộ, công nhân viên chức Bưu điện, Viễn thông các tỉnh; đến thăm Đài PTTH, Báo địa phương và các doanh nghiệp BCVT đóng trên địa bàn.

Hồ Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)