Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc với Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việcNgày 09/10/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo Vụ Bưu chính, Kế hoạch – Tài chính và Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với đoàn có Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh (BĐTP).


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việcNgày 09/10/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo Vụ Bưu chính, Kế hoạch – Tài chính và Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với đoàn có Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh (BĐTP).

Giám đốc BĐTP đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008. Theo báo cáo, sau khi thực hiện chia tách Bưu chính và Viễn thông đầu năm 2008 và tiếp nhận Trung tâm Khai thác Vận chuyển, Chi nhánh chuyển tiền nhanh TP. Hồ Chí Minh trong quý II/2008, BĐTP đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoàn thiện công tác bố trí cán bộ theo mô hình mới; tập trung tinh gọn bộ máy quản lý từ BĐTP đến các đơn vị trực thuộc, giảm bớt khâu trung gian, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất. Về cơ cấu tổ chức, hiện tại BĐTP có 07 phòng chức năng và 11 đơn vị sản xuất thực thuộc. Tổng số lao động là 3.531 người trong đó lao động quản lý là 390 người. Tổng số bưu cục là 185, đại lý bưu điện là 1.809 và 41 điểm bưu điện văn hoá xã, bán kính phục vụ bình quân 1,89km/1bưu cục. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.043 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng nêu một số quan điểm, định hướng trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn hỗ trợ tối đa, tạo những điều kiện tốt nhất để bưu chính phát triển. Thứ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn của BĐTP và yêu cầu BĐTP cần tập trung kinh doanh tốt những dịch vụ bưu chính truyền thống, phát huy truyền thống của BĐTP, tích cực đề xuất với Tổng công ty Bưu chính những giải pháp mạnh mẽ cũng như đề xuất Tổng công ty Bưu chính tạo cho BĐTP những điều kiện thuận lợi về mặt cơ chế, đầu tư để làm sao đáp ứng được thị trường TP. Hồ Chí Minh, thị trường lớn, thị trường năng động vào bậc nhất của cả nước.
Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ cũng đi thăm và làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ đóng tại địa bàn thành phố.

Phan Văn Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)