Diễn đàn Điện tử ASEAN lần thứ 9

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/4/2008, Diễn đàn điện tử ASEAN (AEF) lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, đại diện Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan quản lý ngành của các nước ASEAN, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN.


Ngày 10/4/2008, Diễn đàn điện tử ASEAN (AEF) lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, đại diện Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan quản lý ngành của các nước ASEAN, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Điện tử ASEAN lần thứ 9 tại Việt Nam. Thứ trưởng cho biết Chính phủ Việt Nam rất coi trọng ngành công nghiệp điện tử và đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, trong đó có ngành công nghiệp điện tử. Năm 2007, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Kế hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu chính: Đưa ngành công nghiệp điện tử trở thành một trong những ngành chủ chốt của nền kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử, đáp ứng nhu cầu nội địa ...

Diễn đàn Điện tử các nước ASEAN ra đời năm 2003 theo Nghị quyết của Hội nghị Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN (AEM) ngày 12-13/6/2003 về việc phát triển 11 ngành nghề trọng điểm của các nước ASEAN, trong đó ngành điện tử được đặt lên hàng đầu. Philippines là quốc gia được phân công làm điều phối viên của AEF. Mục tiêu của Diễn đàn là tập hợp ngành điện tử của các nước ASEAN trong một khối thống nhất để trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của ASEAN, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

Để đạt được mục tiêu trên, AEF đã thảo luận nhiều vấn đề bức thiết của ngành điện tử trong khu vực như: Chiến lược phát triển của ngành điện tử trong khối ASEAN, vấn đề hội nhập, các thỏa thuận công nhận lẫn nhau, xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp điện tử/công nghiệp phụ trợ, biên soạn tiêu chuẩn chung cho sản phẩm điện tử ASEAN.

Diễn đàn lần thứ 9 này đã thảo luận một số nội dung chính gồm: Rà soát tình hình thực hiện các thỏa thuận tại phiên họp lần thứ 8 sẽ tổ chức tháng 6/2008 tại Myanmar; cập nhật tình hình phát triển ngành điện tử của các nước thành viên; thảo luận về 5 biện pháp hội nhập nhanh (thủ tục thuế quan, đầu tư, liên kết thị trường và sản xuất, tiêu chuẩn và thỏa thuận công nhận lẫn nhau, nâng cao năng lực). Diễn đàn tiếp tục thảo luận về các chủ trương và biện pháp mới nhất của Cộng đồng ASEAN nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử. Tại Diễn đàn, Việt Nam đã giới thiệu về chiến lược phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam, chính sách, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập.

Diễn đàn là cầu nối để Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp điện tử Việt Nam nắm bắt thông tin, có điều kiện tiếp xúc với các doanh nghiệp khu vực. Đồng thời, Diễn đàn cũng là cơ hội để ngành công nghiệp điện tử Việt Nam giới thiệu năng lực, mở rộng quan hệ nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển và vươn xa hơn ra thị trường khu vực và thế giới.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)