Giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/3/2008, tại 18 Nguyễn Du đã diễn ra buổi giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông. Đến dự có: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn - Chủ trì buổi giao ban; lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến hoạt động báo chí.


Ngày 20/3/2008, tại 18 Nguyễn Du đã diễn ra buổi giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông. Đến dự có: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn - Chủ trì buổi giao ban; lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến hoạt động báo chí.

Đây là buổi giao ban báo chí được xác định định kỳ tháng/lần, giữa các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo nhận xét tình hình báo chí Ngành trong thời gian qua của Trung tâm Thông tin và Cục Báo chí, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu khẳng định ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức giao ban báo chí Ngành; biểu dương những đóng góp của báo chí Ngành trong thời gian vừa qua đồng thời nêu các tồn tại các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cần nhanh chóng khắc phục; chỉ đạo các cơ quan báo chí Ngành tiếp tục kiện toàn đội ngũ, năng động hơn. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng khẳng định Bộ sẽ siết chặt kỷ cương về công tác quản lý báo chí trong Ngành, tôn vinh những tờ báo tốt để báo chí của Ngành quản lý báo chí cả nước đạt đến sự chuẩn mực.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã có tham luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động báo chí; mong muốn các cơ quan báo chí trong Ngành hợp tác cùng phát triển và kiến nghị Lãnh đạo Bộ hỗ trợ, đặc biệt là việc cung cấp thông tin, để các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí diễn ra thuận lợi hơn.

Kết luận buổi Giao ban, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định mục đích của việc tổ chức giao ban báo chí này để các cơ quan báo chí trong Ngành có dịp trao đổi, hợp tác với nhau, cùng hướng tới mục tiêu cơ quan báo chí của Ngành quản lý báo chí cả nước phải trở thành hình mẫu trong hoạt động báo chí. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn giao cho Trung tâm Thông tin làm đầu mối tổ chức giao ban báo chí ngành hàng tháng, có nhận xét về từng cơ quan báo chí cụ thể; nêu nội dung tuyên truyền các cơ quan báo chí trong Ngành cần chú trọng, đặc biệt nghiên cứu cơ chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn của Bộ. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng chỉ đạo Cục Báo chí dành thời gian đánh giá, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí Ngành; rà soát các ấn phẩm trong Ngành, rà soát lực lượng để điều chỉnh lại cho phù hợp. Thứ trưởng chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Ngành cần đổi mới nội dung, hình thức, phương thức làm việc. Mỗi tờ báo, mỗi kênh truyền hình phải có bản sắc riêng; tăng cường sinh hoạt nâng cao nghiệp vụ báo chí; tăng cường tính chủ động trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý đội ngũ. Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ sẽ tăng cường kiểm tra xử lý đối với các cơ quan báo chí trong Ngành; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Trịnh Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)