Hội nghị triển khai công tác phát hành xuất bản phẩm năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/3/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát hành xuất bản phẩm năm 2008. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban tuyên giáo TW; Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban tuyên giáo TW; Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản Bộ TT&TT; và đại diện Văn phòng TW Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công An, các nhà xuất bản và công ty phát hành trong cả nước.


Ngày 10/3/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát hành xuất bản phẩm năm 2008. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban tuyên giáo TW; Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban tuyên giáo TW; Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản Bộ TT&TT; và đại diện Văn phòng TW Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công An, các nhà xuất bản và công ty phát hành trong cả nước.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, Năm 2007 toàn ngành phát hành sách đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuât, kinh doanh và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đất nước. Các đơn vị đã chủ động, năng động tìm biện pháp, hình thức, phương thức hoạt động phong phú nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc và học tập của mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các nhà xuất bản, các tổ chức đảng, đoàn thể, trường học, thư viện, lực lượng vũ trang, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức các đợt phát hành sách về cơ sở, tham gia tích cực các hoạt động triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và từng bước xây dựng thương hiệu của mỉnh trên thị trường xuất bản phẩm. Kết quả kinh doanh của toàn ngành năm 2007: tổng số sách phát hành 299,7 triệu bản (đạt 100,2% so với năm 2006); tổng số VHP 87 triệu bản (đạt 105% so với năm 2006); tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng (đạt 108% so với năm 2006) và nộp ngân sách 44,5 tỷ đồng (đạt 107% sới năm 2006)

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất Nguyễn Kiểm đã chia sẻ những khó khăn của các công ty phát hành. Cục trưởng cũng đã giải đáp một số các kiến nghị mà các công ty phát hành sách đã nêu trong hội nghị. Để ngành phát hành sách ngày càng phát triển, Cục trưởng yêu cầu các Công ty phát hành sách cấn phải: tiếp tục đổi mới phương thức phát hành và mô hình tổ chức và cố gắng giữ vững không để mất đi mạng lưới đã có; tăng cường liên kết với các nhà xuất bản để có sách tốt phù hợp với nhu cầu bạn đọc; chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế, đặc biệt phải giữ vững được thị trường nội địa.

Phan Văn Lập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)