Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp thăm và làm việc với các đơn vị thuộc Bộ tại thành phố Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/9/2007, tại 42 Trần Quốc Toản – TP Đà Nẵng, đ/c Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công chức của các đơn vị quản l‎ý nhà nước của Bộ tại Đà Nẵng.


Ngày 13/9/2007, tại 42 Trần Quốc Toản – TP Đà Nẵng, đ/c Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công chức của các đơn vị quản l‎ý nhà nước của Bộ tại Đà Nẵng.

Phát biểu với cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị của Bộ Thông tin và truyền thông tại Đà Nẵng, Bộ trưởng đánh giá và đề cao truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam: chuyên nghiệp, chuyên môn hóa của đội ngũ cán bộ, công nhân viên; đoàn kết thống nhất của ngành Bưu điện. Truyền thống đó sẽ được kế thừa và phát huy vì sự nghiệp chung của Ngành và của Đất nước. Trong buổi thăm và làm việc, Bộ trưởng cũng thông báo nhiệm vụ sắp tới sẽ tập trung vào bốn việc, đó là: quan tâm đúng mức đến công nghiệp thông tin và ứng dụng CNTT; Quản lý tốt lĩnh vực báo chí, xuất bản; Tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực BCVT và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính Việt Nam.

Đối với các cơ quan của Bộ tại miền Trung, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò, vị trí của các cơ quan trong việc thực thi việc quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhắc nhở cán bộ công chức phải đoàn kết và phối hợp với nhau thật tốt; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình hoạt động và kiến nghị đến Bộ trưởng một số vấn đề có liên quan. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị và giải quyết trong thời gian sớm nhất../.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)