Khai mạc Hội chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam năm 2007 (Techmart Vietnam 2007)

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 06/9/2007 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế - Tp.Đà Nẵng đã diễn ra Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2007. Đây là sự kiện KH&CN trong năm 2007 ở quy mô quốc gia diễn ra trong thời gian từ ngày 06/09/2007 đến 09/9/2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Tp.Đà Nẵng, Uỷ ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội tổ chức. Đến dự có các đ/c: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng....


Ngày 06/9/2007 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế - Tp.Đà Nẵng đã diễn ra Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2007. Đây là sự kiện KH&CN trong năm 2007 ở quy mô quốc gia diễn ra trong thời gian từ ngày 06/09/2007 đến 09/9/2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Tp.Đà Nẵng, Uỷ ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội tổ chức. Đến dự có các đ/c: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng....

Phát biểu khai mạc Hội chợ, đ/c Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn coi sự phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách, là nền tảng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước hoan nghênh và đánh giá cao sự nổ lực chuẩn bị và sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội trong việc tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị 2007 (Techmart 2007). Chợ Công nghệ và Thiết bị là hình thức tổ chức thị trường công nghệ rất thiết thực, linh hoạt và sáng tạo, góp phần đẩy mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế. Việc tổ chức Techmart 2007 tại Đà Nẵng là một hoạt động thiết thực triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường công nghệ, huy động tiềm lực sáng tạo công nghệ của cả nước và của các nước tiên tiến, phục vụ kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của Miền Trung- Tây Nguyên nói riêng.

Techmart Việt Nam có 373 đơn vị tham gia với 1.9.39 công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm, các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ. Techmart lần này có sự tham gia của các công ty đến từ các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ixaen…

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2007 là Chợ Công nghệ và Thiết bị tổng hợp, đa ngành, là nơi hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân có nhu cầu chào bán hoặc tìm mua công nghệ, thiết bị thuộc tất cả các lĩnh vực, được tiến hành với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển”, nhằm mục đích: Gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm với chi phí thấp; Tôn vinh năng lực KH&CN nội sinh; Xúc tiến các hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, tạo lập và phát triển thị trường KH&CN.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)