Gặp mặt cán bộ hưu trí ba cơ quan nhân dịp ngày Truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2007)

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/8/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ba cơ quan nhân dịp 62 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; Lãnh đạo Tập đoàn BCVT VN, Công đoàn BĐVN, các đồng chí Lãnh đạo Ngành qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành và CBCCVC Bộ TT&TT.


Sáng ngày 14/8/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ba cơ quan nhân dịp 62 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; Lãnh đạo Tập đoàn BCVT VN, Công đoàn BĐVN, các đồng chí Lãnh đạo Ngành qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành và CBCCVC Bộ TT&TT.

Đồng chí Đỗ Trung Tá đã phát biểu khai mạc, ôn lại lịch sử truyền thống 62 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Bưu điện. Lịch sử truyền thống Ngành luôn gắn bó mật thiết với lịch sử Cách mạng của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến gian khổ và oanh liệt, gần một vạn cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Ngành đã thực hiện những đổi mới cơ bản về mặt chiến lược, hoàn thành thắng lợi chiến lược "Tăng tốc độ phát triển" cho giai đoạn 1993-2000 và tiếp tục thực hiện "Chiến lược hội nhập và phát triển". Việc thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông là sự phát triển biện chứng, khẳng định sự lớn mạnh về chất của Bộ. Đồng chí tin tưởng rằng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, các CBCCVC toàn Ngành sẽ giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của Ngành.

Đồng chí Hoàng Huy Loạt thay mặt cho Lãnh đạo Tập đoàn BCVT VN và CĐBĐVN báo cáo kết quả hoạt động của Tập đoàn và Công đoàn 6 tháng đầu năm.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã phát biểu nêu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước thành lập Bộ đa ngành, đa lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh toàn ngành Thông tin và Truyền thông sẽ phấn đấu làm tốt 10 chữ “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển”, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”. Đồng chí bày tỏ quyết tâm sẽ cùng toàn Ngành đoàn kết, phấn đấu hết sức mình lãnh đạo ngành TT&TT phát triển đúng định hướng xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)