Bộ Bưu chính Viễn thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/7/2007, tại trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007. Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT có hạ tầng mạng, đại diện các Bộ, Ngành liên quan. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chủ trì Hội nghị.


Ngày 18/7/2007, tại trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007. Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT có hạ tầng mạng, đại diện các Bộ, Ngành liên quan. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Thủ trưởng Cơ quan Bộ trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Bộ. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2007, Bộ Bưu chính Viễn thông đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện chức năng của Bộ, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách phát triển trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Bộ đã tập trung rà soát, triển khai xây dựng các đề án lớn, có tầm nhìn xa đến năm 2020, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra, tích cực triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm phát triển mạnh hơn nữa cơ sở hạ tầng và dịch vụ BCVT & CNTT quốc gia. Bộ đã hoàn thiện một bước hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược quy hoạch về BCVT&CNTT. Công tác chỉ đạo điều hành của Bộ trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả tốt, đáp ứng các yêu cầu bức xúc của doanh nghiệp và thị trường. Công tác thực thi quản lý chuyên ngành và QLNN tại địa phương được coi trọng và thực hiện tốt hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát có nhiều cải tiến và đạt hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Sở BCVT, các doanh nghiệp BCVT&CNTT đã có những chuyển biến tốt, hợp lý, sát thực. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp BCVT&CNTT tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển ngày một tăng. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp có sự tiến bộ rõ rệt.

Thị trường BCVT&CNTT tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới bưu chính đã có trên 19.000 điểm phục vụ, có 7990 điểm BĐVHX, 91,71% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Cả ngành đã hoàn thành mục tiêu phát triển máy điện thoại của kế hoạch 5 năm đề ra (35 máy/100 dân). Tính đến 30/6/2007 đã phát triển được trên 11 triệu máy điện thoại, bằng số máy điện thoại phát triển trong cả năm 2006, nâng tổng số thuê bao toàn mạng lên 38,8 triệu máy, thuê bao di động (bao gồm cả trả trước và trả sau) chiếm 74%, mật độ điện thoại đạt 45,8 máy/100 dân, đạt tỉ lệ tăng trưởng 258% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn quốc có 4,52 triệu thuê bao Internet quy đổi, với 16,2 triệu người sử dụng, đạt mật độ 19,5%, tổng số thuê bao Internet băng rộng là 753.000. Công nghiệp CNTT tiếp tục duy trì tốc độ phát triển từ 25-30%. Công nghiệp điện tử bao gồm công nghiệp phần cứng máy tính, công nghiệp điện tử gia dụng, chuyên dụng, công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông phát triển ổn định với tốc độ trung bình 30%. Về ứng dụng CNTT, đã có 56/64 tỉnh/thành phố xây dựng website cung cấp thông tin quản lý nhà nước, trao đổi tiếp nhận thông tin hỏi đáp của người dân và doanh nghiệp. Tất cả các trường đại học và cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề và trung học phổ thông, 100% bệnh viện trung ương và trên 50% bệnh viện tỉnh đã kết nối Internet.

Các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007 của Bộ BCVT ngoài việc tiếp tục theo dõi tiến độ phê duyệt của các đề án đã trình Chính phủ, Bộ sẽ tập trung vào việc hoàn chỉnh hàng lang pháp lý trong lĩnh vực BCVT&CNTT, hoàn thiện việc xây dựng một số Quy hoạch phát triển của Ngành cũng như công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Bộ.

Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm. Bộ, các Bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp đã có một buổi trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các vấn đề như: kho số, thẩm định giấy phép đầu tư, xây dựng cơ bản, phát triển mạng lưới, phát triển những dịch vụ mới,...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá biểu dương những cố gắng của các đơn vị trong Bộ cũng như các doanh nghiệp trong công tác 6 tháng đầu năm 2007. Bộ trưởng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp nêu ra trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Ngành đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác để cùng nhau phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực. Để tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ phát triển cao trong 6 tháng cuối năm Bộ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao độ, điều hành quyết liệt và phát huy sức mạnh tổng hợp của Ngành, tạo tiền đề vững chắc cho 3 năm sau để kết thúc thắng lợi chiến lược Hội nhập và Phát triển (2005-2010) của Ngành.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)