Hội thảo khởi động Tiểu dự án phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai phát biểu tại Hội thảoSau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại các Sở BCVT, các Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, ngày 24/3/2007, tại TP. Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Bưu chính, Viễn thông do Thứ trưởng Trần Đức Lai dẫn đầu đã tham dự Hội thảo Khởi động Tiểu dự án phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) TP. Đà Nẵng do Sở BCVT TP. Đà Nẵng tổ chức. Đến dự hội thảo còn có Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Ban Điều phối dự án (PCU), Các BQL DA (PIU), các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.


Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai phát biểu tại Hội thảoSau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại các Sở BCVT, các Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, ngày 24/3/2007, tại TP. Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Bưu chính, Viễn thông do Thứ trưởng Trần Đức Lai dẫn đầu đã tham dự Hội thảo Khởi động Tiểu dự án phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) TP. Đà Nẵng do Sở BCVT TP. Đà Nẵng tổ chức. Đến dự hội thảo còn có Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Ban Điều phối dự án (PCU), Các BQL DA (PIU), các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiểu dự án phát triển CNTT và TT TP. Đà Nẵng là một trong 5 Tiểu dự án thuộc “Dự án phát triển CNTT và TT tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, có mục tiêu là đẩy mạnh tiến trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước các cấp chính quyền thành phố, hướng đến triển khai Chính phủ điện tử tại TP. Đà Nẵng, thúc đẩy ứng dụng CNTT vào việc cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.

Tại Hội thảo các cơ quan chức năng đã giới thiệu tổng quan dự án, trình bày những kết quả đã đạt được tính đến đầu năm 2007, xác định vai trò của các nhóm đối tượng thụ hưởng dự án và các biện pháp phối hợp, hỗ trợ để thực hiện thành công dự án, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ Trưởng Trần Đức Lai đã đánh giá cao sự chỉ đạo của UBND và sự chủ động của Sở BCVT TP. Đà Nẵng trong việc tổ chức Hội thảo quan trọng này và nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện dự án CTTT & TT nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới, đặc biệt là việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải cách hành chính công và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, Thứ trưởng đã đặt vấn đề với Hội thảo nên tập trung bàn biện pháp để thực hiện có hiệu quả tiểu dự án ở TP. Đà Nẵng.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)