Thông cáo báo chí

(Mic.gov.vn) - Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới lần thứ 4 (WTDC-06)

Từ ngày 7- 15/3/2006, Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới lần thứ 4 (WTDC-06) được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức tại Doha (Qatar). Gần 1000 đại biểu từ hơn 150 Quốc gia Thành viên của Liên minh, các Thành viên Lĩnh vực (các doanh nghiệp) và các Tổ chức quốc tế và khu vực đã đăng ký tham dự, trong đó hơn 50 đại biểu là Bộ, Thứ trưởng các Bộ Viễn thông và CNTT các nước. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.
Đây là một hội nghị quốc tế quan trọng của ITU, được tổ chức 4 năm một lần. Mục tiêu của Hội nghị WTDC-06 là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động Istambul 2002 (Hội nghị phát triển viễn thông lần thứ ba); xây dựng chiến lược phát triển, chương trình hành động cho Liên minh giai đoạn 2007-2010 và chuẩn bị các nội dung để đưa ra Hội nghị Toàn quyền ITU (tháng 1l/2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ). Dự kiến kết quả của Hội nghị và Kế hoạch hành động Doha, gồm chiến lược phát triển viễn thông và CNTT trong giai đoạn tới, các chương trình hoạt động của ITU nói chung và của các Khu vực nói riêng. Để chuẩn bị cho WTDC-06, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tổ chức cuộc họp tại Hà Nội từ 8- l0/6/2005 và đã đưa ra nhiều đề xuất cho Hội nghị. Việt Nam đã đóng góp một số đề xuất về mô hình viễn thông nông thôn, về tăng cường khung quản lý về viễn thông /ICT, về sự phối hợp giữa ITU-T và ITU-D để hỗ trợ các nước đang phát triển trong lĩnh vực ứng dụng tiêu chuẩn hóa viễn thông, về /ập kế hoạch mạng thế hệ mới (NGN). Các đề xuất này đã trở thành đề xuất chung của Khu vực và được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị đang tiến dần đến những ngày kết thúc với một chương trình nặng nề có thể phải làm việc cả ngoài giờ. Tuy nhiên, đây và một việc cần thiết để hội nghị đưa ra một Kế hoạch hành động ngắn gọn nhưng hiệu quả với nhiều tiềm năng hỗ trợ các nước đang phát triển để tiến đến xây dựng một xã hội thông tin toàn cầu chung.
Trong những ngày tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đức Đam đã có cuộc gặp với ông Yaoping JIANG, Thứ trưởng Bộ CNCNTT, Trưởng đoàn Trung quốc, ông David A. GROSS, Đại sứ, Trưởng đoàn Hoa Kỳ, và một số Lãnh đạo của ITU trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước và ITU, vấn đề tiếp tục triển khai sáng kiến về công nghệ thông tin của đã thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEM 5.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)