Hà Nội ban hành quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật

(Mic.gov.vn) - Ngày 6/3/2015, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1030/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các công trình được vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả và mỹ quan đô thị.


 Ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị trực tiếp quản lý công trình sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật phải chủ động kiểm tra, khắc phục sự cố, đảm bảo công trình vận hành an toàn, hiệu quả. Đối với các sự cố nguy hiểm, phải hoàn thành chậm nhất sau 5 giờ. Đối với các sự cố thông thường, phải hoàn thành trong 24 giờ tính từ ngày cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
 
Đối với các sự cố phức tạp, phạm vi ảnh hưởng lớn tới nhiều cơ quan, đơn vị, Sở TT&TT Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp bàn thống nhất giải pháp, phương án xử lý, khắc phục sự cố hiệu quả. Trường hợp không thống nhất được phương án xử lý sự cố, Sở TT&TT có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.
 
Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các Sở TT&TT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương. UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)