Doanh thu doanh nghiệp bưu chính Yên Bái nộp ngân sách 900 triệu đồng

(Mic.gov.vn) - Thời gian qua, với sự quyết tâm nỗ lực, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp và đạt được những kết quả cao, doanh thu đạt theo kế hoạch đề ra, chất lượng dịch vụ được nâng cao, chăm sóc khách hàng được quan tâm hơn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định, mạng lưới bưu chính tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đến hết quý 3/2014, sản lượng bưu phẩm thường đạt 2.607 kg, bưu kiện đi trong nước đạt 2.927cái/8.006kg, chuyển phát nhanh đi trong nước 45.926cái/21.269kg, chuyển phát nhanh đến đạt 51.892cái/27.971kg phát hành báo chí đạt 1.370 nghìn tờ, cuốn. Tổng doanh thu doanh nghiệp bưu chính Yên Bái quý 3 đạt 2.895 triệu đồng; nộp ngân sách cho tỉnh là 900 triệu đồng; duy trì số xã có báo đến trong ngày 154/157 xã; số điểm phục vụ bưu điện 183 điểm.
 

Triệu Kim Lan

Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)