Yên Bái: Điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

(Mic.gov.vn) - Thực hiện phương án điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông), vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tiến hành điều tra thống kê dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, thời gian diễn ra liên tục trong 5 ngày (từ ngày 9/9/2013 đến 13/9/2013). Các đơn vị được lựa chọn điều tra gồm: Trung tâm khai thác tỉnh, Bưu điện huyện Văn Yên, Bưu cục giao dịch cấp 2 Văn Yên, bưu cục giao dịch cấp 3 Trái Hút huyện Văn Yên  thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Kết quả điều tra thống kê cho thấy, số thư bình quân trên 1 kg thư của tỉnh Yên Bái đạt 71,5 thư (sấp xỉ bằng 71,5 cái trên 1 kg thư cơ bản trong nước). Giá cước bình quân mỗi thư là 2.210 đồng. Theo đó, qua đối chiếu các số liệu báo cáo thống kê đối với các loại báo công ích gồm Nhân dân, Quân đội nhân dân, báo Yên Bái, thì tỉ lệ chênh lệch là 1 (tức không chênh lệch nhiều giữa thực tế so với báo cáo).

Tuy nhiên, qua ghi nhận từ đợt khảo sát tình hình thực tế, sản lượng và giá cước bình quân một cái thư trên địa bàn còn quá thấp. Yên Bái là tỉnh miền núi, có địa bàn rộng, sản lượng và giá cước thấp là một khó khăn trong cung ứng và đảm bảo chất lượng phát đối với dịch vụ bưu chính công ích. Mặt khác, những năm gần đây báo mạng phát triển nên việc đặt báo công ích trên địa bàn giảm đi đáng kể, từ đó dẫn đến doanh thu từ dịch vụ bưu chính công ích mà doanh nghiệp thu về rất thấp, đây cũng khó khăn đối với vậy doanh nghiệp công ích bưu chính trên địa bàn tỉnh.
 

Triệu Kim Lan - Sở TTTT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)