Lào Cai sử dụng hiệu quả văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tỉnh Lào Cai đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chủ động xây dựng các văn bản quản lý, tập huấn kỹ năng ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử phục vụ hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại Khu hành chính mới Lào Cai – Cam Đường đã được tỉnh đầu tư tương đối hiện đại và đồng bộ. Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện đã có mạng LAN kết nối với trung tâm thông tin của tỉnh. 100% UBND cấp xã có máy tính kết nối internet phục vụ công việc. Lào Cai đã cấp trên 6.000 hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức để tăng cường trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng. 45 cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được xây dựng nhằm công khai, minh bạch hoá thông tin. Tỷ lệ văn bản điện tử được sử dụng nội bộ trong các cơ quan đạt 40%; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đạt 60%.

Lào Cai bắt đầu triển khai thí điểm chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử tại một số cơ quan, đơn vị: Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo bảng xếp hạng ICT-index hàng năm, Lào Cai liên tục dẫn đầu về chỉ số môi trường chính sách cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Trong đó, đầu tư cho nguồn nhân lực được xem là “chìa khoá” nhằm  khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư. Lào Cai đã ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đối với cán bộ công nghệ thông tin. Năm 2013, gần 120 cán bộ, công chức đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ công nghệ thông tin. Công tác đào tạo nâng cao và đào tạo ứng dụng được chú trọng. 5 năm qua, Lào Cai đã tập huấn cho trên 1.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm dùng chung phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp.

Tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều văn bản quản lý nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung trên toàn tỉnh như: Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai; quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Công nghệ thông tin đã góp phần tạo nên phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại trong các cơ quan nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả sẽ thúc đẩy cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững./.
 

Thu Hiền

Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)