UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng trạm BTS

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 13/3/2013, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc xây dựng và phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Quang Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Tài Chính, Công an tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối năm 2012, tổng số trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 3.413 trạm đặt tại 1.807 vị trí. Trước năm 2008 (trước thời điểm Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của liên Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm BTS ở khu vực đô thị có hiệu lực), việc xây dựng trạm BTS của các Doanh nghiệp viễn thông triển khai khá thuận lợi nhờ các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cũng như sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên từ năm 2008 đến nay, khi các trạm BTS phát triển với số lượng lớn đặt rải rác khắp các huyện, thành, thị, các văn bản quản lý nhà nước đối với trạm BTS lần lượt có hiệu lực thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển trạm BTS.

Theo tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp, địa phương, các khó khăn trong phát triển trạm BTS trong vài năm gần đây chủ yếu nằm vào các nhóm như thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, việc thuê đất đặt công trình, việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng, kinh phí di dời công trình phục vụ giải tỏa mặt bằng, sự đồng thuận của người dân khi xây dựng trạm. Những khó khăn trên được đại diện các doanh nghiệp, các ngành thảo luận chi tiết và đưa ra các phương án để dần tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đúng các quy định của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Mặc dù các giải pháp chưa giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp đề xuất, nhưng những kết quả của Hội nghị đã một mặt tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp, mặt khác cũng làm rõ nhiều vấn đề mà các bên tham dự Hội nghị cần quan tâm để tiếp tục tìm giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền giao cho các Sở, ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước khi đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kim Oanh - Trung Đông

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)