Cà Mau phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau 2013.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch: hoàn thiện hạ tầng CNTT tại các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu dùng chung của tỉnh; xây dựng và cung cấp một số dịch vụ hành chính công mức 3; đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông qua việc ứng dụng phần mềm VIC giai đoạn 3 cho các xã, phường, thị trấn…

Mục tiêu cụ thể bảo đảm đạt 80% cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện khai thác và sử dụng tốt hệ thống thư điện tử; trên 50% các cuộc họp giữa UBND tỉnh với UBND cấp huyện thông qua hội nghị truyền hình trực tuyến; 90% thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh được cập nhật trên cổng thông tin của tỉnh; 60% văn bản chính thức, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; 90% thông tin chỉ đạo điều hành, chính sách tỉnh được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 100% các sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3…

Nội dung kế hoạch được xây dựng cụ thể bao gồm: xây dựng hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, kế hoạch còn quy định chi tiết về giải pháp tài chính, triển khai và môi trường chính sách và kinh phí thực hiện.

 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)