Khánh thành mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

(Mic.gov.vn) - Sau quá trình triển khai thực hiện, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Cở Đỏ đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/10/2011 vừa qua. Đây là đơn vị thứ 8/9 của thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình này.

Các lĩnh vực tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của huyện Cờ Đỏ được bố trí tại 9 quầy giao dịch gồm: quầy đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đất đai - môi trường; đăng ký kinh doanh; xây dựng; thuế; chứng thực hộ tịch; lao động - thương binh và xã hội; thu phí - trả kết quả và quầy hướng dẫn hồ sơ. Ngoài ra, cũng tại đây còn bố trí máy quét mã vạch biên nhận, để tổ chức, cá nhân đến có thể tra cứu thông tin biết được tiến độ giải quyết hồ sơ đến đâu mà không cần phải liên hệ với cán bộ thụ lý. Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị và phần mềm cho Bộ phận một cửa gần 2,3 tỷ đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và công dân tìm hiểu, trao đổi, tương tác với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Dự kiến trong tháng 12 tới, huyện Thới Lai sẽ là đơn vị cuối cùng của thành phố Cần Thơ sẽ triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa.

Đặng Huân

Sở TT& TT Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)