Tin hoạt động Sở TT&TT Hậu Giang

(Mic.gov.vn) - Sở TT&TT Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị giao ban báo chí và sơ kết ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2011 và Hội nghị triển khai Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và một số văn bản pháp luật về CNTT, triển khai chương trình hành động về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Hội nghị giao ban báo chí và sơ kết ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 19/7/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban báo chí và sơ kết ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2011. Đồng chí Võ Minh Tâm – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã.

6 tháng đầu năm 2011, ngành Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đã đạt những kết quả đáng kể. Về bưu chính – viễn thông đã hoàn chỉnh quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2020; xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Về Công nghệ thông tin đã hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Viện Công nghệ Viễn thông TP. Hồ Chí Minh hoàn chỉnh phần mềm một cửa điện tử cho UBND huyện Châu Thành để đưa vào vận hành và nghiệm thu; hoàn thành thủ tục thẩm định và chỉ định đơn vị thi công hệ thống SAN cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và Dự án xây dựng hệ thống E-mail cho tỉnh Hậu Giang…Về lĩnh vực Báo chí – Xuất bản, 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương như: Tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tuyên truyền cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011 – 2016 đồng thời tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ kỉ niệm trong năm như: kỉ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2011), kỉ niệm 36 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011)… tập trung tuyên truyền Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội… Trong công tác quản lý Nhà nước, 6 tháng đầu năm Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đã cấp hàng chục giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy pháp xuất bản bản tin, giấy phép xuất bản đặc san cho các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành phố đồng thời đồng thời triển khai Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí – xuất bản. 6 tháng đầu năm, Báo Hậu Giang đã phát hành được 72 kỳ với gần 270.000 tờ; Đài Phát thanh – Truyền hình thực hiện 3.382 giờ đặc biệt từ tháng 6/2011, Đài PTTH Hậu Giang đã xây dựng chương trình tiếng Khmer với thời lượng phát sóng 10 phút/tuần đã góp phần truyền tải thông tin và tạo sự phấn khởi cho đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Hậu Giang. Đối với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố cũng là một trong những kênh tuyên truyền đắc lực và hiệu quả của tỉnh. 6 tháng qua, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố đã phát sóng gần 3.700 giờ với gần 8.300 sản phẩm tin bài các loại phản ánh tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, các sự kiện chính trị của tỉnh và của đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Minh Tâm đánh giá cao những đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông vào sự phát triển của tỉnh nhà đồng thời đồng chí cũng ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của ngành thông tin và truyền thông. Để định hướng thông tin cho báo chí trong 6 tháng cuối năm 2011, đồng chí đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền là bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị ở địa phương,tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tập trung tuyên truyền về biển đảo đồng thời phản ánh các hoạt động chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2011.

Hội nghị triển khai Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và một số văn bản pháp luật về CNTT, triển khai chương trình hành động về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và một số văn bản pháp luật về CNTT, triển khai chương trình hành động về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thành Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố. 

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Ba – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cuờng các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước. Hội nghị còn được nghe ông Nguyễn Thanh Giang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, đây là một trong năm chương trình hoạt động của tỉnh Hậu Giang từ nay đến năm 2015.
  Sau khi nghe triển khai các nội dung nêu trên, ông Trần Thành Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện là: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan ban ngành cấp tỉnh là một trong ba khâu đột phá; phải kiểm soát được các thủ tục hành chính, các đơn vị xem xét kiến nghị bổ sung và bỏ đi những thủ tục không cần thiết trong danh mục các thủ tục hành chính của tỉnh; gắn áp dụng CNTT với ISO vào cơ chế một cửa; có chính sách đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhất là đội ngũ lãnh đạo; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành về công tác Cải cách hành chính đồng thời tổ chức thanh, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật trong cải cách hành chính để tạo đồng lực phát triển.

Ái Phương

Sở TT&TT Hậu Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)