Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XV sẽ được tổ chức tại Tiền Giang

(Mic.gov.vn) - Được sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT), sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh; Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam sẽ được tổ chức tại Tiền Giang trong 2 ngày 26 và 27/8/2011. Đây là sự kiện thường niên, nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh trong từng vùng kinh tế của đất nước trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, các vùng.

Với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia các Bộ, các ngành của trung ương và các địa phương, các Hội tin học, các doanh nghiệp học tập, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghiệp CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đặc biệt cho tỉnh Tiền Giang và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh liên kết phát triển công nghiệp CNTT-TT đặc biệt là định hướng phát triển công nghiệp CNTT ở địa phương và khu vực.

Anh Thư

Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)