Trà Vinh: Hội nghị giao ban quý II năm 2011 với các doanh nghiệp TT& TT

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 06/7/2011, tại Viễn thông Trà Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị giao ban quý II năm 2011 với lãnh đạo các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông (TT& TT) trên địa bàn tỉnh.

Trong quý II năm 2011, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh, các doanh nghiệp TT& TT đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Doanh thu về bưu chính viễn thông ước tính đạt 10,2 tỷ, đạt 22,62 % so với kế hoạch Tổng công ty giao. Doanh thu dịch vụ viễn thông đạt gần 152 tỷ đồng. Số thuê bao điện thoại cố định tăng 220 thuê bao, nâng tổng số thuê bao hiện có 160.471 thuê bao; thuê bao điện thoại di động trả sau tăng 2.000 thuê bao, nâng tổng số thuê bao hiện có 15.342 thuê bao. Ngoài ra, xây dựng được 45 điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động, tổng số điểm giao dịch hiện có 200 điểm ; xây dựng được thêm 14 trạm BTS. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 trạm điều khiển thông tin di động. Thuê bao Internet băng rộng tăng 1.000 thuê bao, nâng tổng số thuê bao hiện có 14.706 thuê bao. Viễn thông công ích năm 2010 đã xác nhận cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông gần 37,1 tỷ đồng (hỗ trợ DN gần 28,8 tỷ đồng; hỗ trợ người dân trên 8,6 tỷ đồng). Về hoạt động xuất bản, in xuất bản phẩm 52.232 cuốn đạt doanh thu gần 400 triệu đồng, phát hành sách 12.875 bản đạt doanh thu gần 500 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc xin cấp phép lắp đặt các Trạm BTS trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp thông tin và truyền thông, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến ảnh hưởng doanh thu của các doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành kế hoạch chung của ngành./.

Bảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)