Sở TT&TT Trà Vinh giao ban báo chí tháng 4/2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/4/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2011 và định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 5/2011. Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 4/2011 nhìn chung các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website tỉnh đã thực hiện đúng định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của cơ quan quản lý và cơ quan chỉ đạo báo chí. Báo chí đã phản ánh đậm nét nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong phiên Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ và cuộc họp sơ kết quí I/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội quí I/2011, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quí II và đến cuối năm 2011, những biện pháp cấp bách nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Báo chí cũng đã bám sát các sự kiện thời sự chính trị nổi bật của tỉnh; phản ánh các cấp, các ngành triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX; Nghị quyết năm 2011 của Tỉnh uỷ; kịp thời thông tin về tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thông tin về đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri ở các huyện, thành phố; phản ánh các hoạt động của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm và tặng quà các cơ quan, tổ chức, gia đình chính sách, gia đình nghèo nhân dịp Tết Chôl – Chnăm – Thmây của đồng bào Khmer trong tỉnh. Trong tháng báo chí đã xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng, diện tích thích hợp, để tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong tỉnh, nhất là tiến tới bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, ngoài việc đưa tin, cập nhật các sự kiện chính trị xã hội của tỉnh, cơ quan báo chí duy trì các chuyên trang huyện, thành phố, các chuyên mục như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khoa học và đời sống; quốc phòng –an ninh; an toàn giao thông; chính sách pháp luật; sức khoẻ mọi nhà; an toàn vệ sinh thực phẩm; nhịp cầu nhà nông; gặp gỡ đầu tuần; nghe người dân nói, khuyến nông, khuyến ngư… 

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 5/2011các cơ quan Báo, Đài tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thành phố cần tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX; Nghị quyết năm 2011 của Tỉnh uỷ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Tuyên truyền việc triển khai Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tình hình kinh tế- xã hội năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ- CP của Chính phủ; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, chương trình công tác quý II/2011 của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2011); ngày Quốc tế Lao động 01/5; kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển - đảo; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi, cây trồng đầu mùa mưa./.

Thanh Nhã

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)