Tổng kết cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và phương tiện nghe nhìn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/4/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc điều tra diễn ra trong thời gian từ ngày 1-30/6/2010. Được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành trong việc triển khai thực hiện cuộc điều tra và đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó khăn trong triển khai công việc của Sở Thông tin và Truyền thông nên cuộc điều tra đã tiến hành đúng tiến độ và thu được số liệu đáng tin cậy.

Có 6 mẫu phiếu được tiến hành điều tra, trong đó Phiếu 01 (01 phiếu) do Sở TT&TT thực hiện, Phiếu 02 (20 phiếu) do UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện, Phiếu 03 (479 phiếu) do UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện, Phiếu 04 (5869 phiếu) do Trưởng các thôn, bản thực hiện. Phiếu 5 và phiểu 6 do Đài PTTH tỉnh và các doanh nghiệp Viễn thông thực hiện.

Theo đánh giá chung, tỉ lệ phổ cập chung ở TP Vinh là cao nhất cả tỉnh, trừ chỉ tiêu sử dụng ăng ten chảo để thu tín hiệu truyền hình là thấp nhất cả tỉnh (4%); Tỉ lệ phổ cập chung thấp nhất cả tỉnh là huyện Kỳ Sơn với hầu hết các chỉ tiêu, trừ tỉ lệ hộ có máy thu thanh thấp nhất là Tương Dương.

Nhìn chung, các huyện đồng bằng có tỉ lệ phổ cập các dịch vụ khá cao và đồng đều; còn tại các huyện miền núi, tình hình phổ cập các dịch vụ nghe nhìn chỉ có mật độ cao tại khu vực trung tâm và vùng lân cận còn vùng sâu vùng xa còn thấp.

Kết quả của Cuộc điều tra đã cung cấp số liệu cho các cấp quản lý ở Trung ương và địa phương trong việc đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, đồng thời cung cấp số liệu trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, anh ninh quốc phòng nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng./.

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)