Phê duyệt đề án đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định phê duyệt đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng và phát triển thị trường gia công phần mềm cho nước ngoài với mức tăng trưởng trung bình đạt khoảng 30-35%; Đến năm 2015, phát triển đội ngũ những người làm CNTT có tay nghề cao với 5.000-7.000 kỹ sư, cử nhân CNTT được đào tạo; Phấn đấu đến 2015, xuất khẩu phần mềm đạt kim ngạch 50 triệu USD, 5-7 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 500 người, ít nhất một doanh nghiệp có 1.000 người.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đề án đã đưa ra các giải pháp bao gồm: giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, vốn, thị trường, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hạ tầng viễn thông, internet cho khu công nghiệp phần mềm, tăng cường vai trò của Hiệp hội phần mềm Đà Nẵng.

Với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 48.550.000.000 đồng, đề án xây dựng 8 chương trình gồm: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm; Mở rộng hạ tầng CNTT&TT khu công viên phần mềm Đà Nẵng; Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường cho công nghiệp phần mềm Đà Nẵng; Tổ chức xúc tiến đầu tư cho công nghiệp phần mềm Đà Nẵng tại Hoa Kỳ và Nhật Bản; Tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm phần mềm; Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhân lực CNTT cho các doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Triển khai bảo hộ bản quyền phần mềm trong các doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)