Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/8/2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (19/8/2005- 19/8/2010). Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT; Lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh duyên hải Bắc bộ; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; phòng VHTT các huyện, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT Thái Bình.


Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Tiến Ninh - Phó giám đốc Sở đã trình bày diễn văn ôn lại quá trình 5 năm xây dựng và trưởng thành của Sở TT&TT. Trong 5 năm qua, Sở Bưu chính Viễn thông, nay là Sở TT & TT Thái Bình dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT; tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sở đã tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách phát triển lĩnh vực thông tin, truyền thông như: Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông, Quy hoạch phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2008, giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch công nghiệp CNTT 2009- 2010; Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008, Kế hoạch 2009- 2010, với mục tiêu phổ cập dịch vụ điện thoại và internet băng rộng đến mọi người dân thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Sở cũng đã phối hợp với các ban ngành của tỉnh xây dựng các văn bản liên ngành, như: Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn quản lý Nhà nước về BCVT tại các huyện; Hướng dẫn liên ngành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp BCVT, CNTT, in ấn, phát hành... trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động, mở rộng mạng lưới chuyển mạch, truyền dẫn, xây dựng mới các trạm BTS và phát triển các dịch vụ TT& TT.

Sở cũng đã triển khai thực hiện nhiều dự án CNTT, mà tiêu biểu là: Dự án Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Bình; đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Thái Bình với 1 cổng chính và khoảng 30 cổng thành phần cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; triển khai thực hiện một số dịch vụ công ở mức độ 3.

Công tác hỗ trợ quản lý Nhà nước về CNTT: Đã xây dựng phần mềm “Mạng văn phòng điện tử”, “Phần mềm giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, phần mềm "Thi trắc nghiệm trực tuyến", nhằm ứng dụng vào các cuộc thi của nhiều ngành khác nhau; quản trị kỹ thuật Website của tỉnh và Trung tâm tích hợp dữ liệu, đồng thời tiến hành ứng cứu sự cố CNTT cho một số cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ TT&TT, đồng chí Cao Thị Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Sở TTTT đạt được trong 5 năm qua và giao nhiệm vụ cho Sở trong thời gian tới.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Cao Thị Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở TTTT. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ TTTT trao Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp thông tin và truyền thông" cho 2 đồng chí: Bùi Quang Thanh- Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Trần Xuân Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư vì đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông./.

Ng. Chanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)