Phú Yên: Họp báo tuyên truyền về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/5/2010, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo tuyên truyền về việc điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn trên địa bàn tỉnh. Đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự họp báo.

Tại buổi hợp báo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh đã truyền đạt những văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai kế hoạch 470/KH-BTTTT về mục đích, tầm quan trọng và phương pháp điều tra, thống kê trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn.

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm 18 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Tổ giúp việc gồm có 32 thành viên, các sở, ngành và cán bộ, chuyên viên Phòng văn hóa thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Toàn tỉnh có 9 huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa, tổng số có 112 xã,  600 thôn, khu phố. Đến nay đã có 7/9 huyện, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa tổ chức cho cán bộ cấp xã, cán bộ trưởng, phó thôn, buôn, khu phố tập huấn về công tác điều tra thống kê dịch vụ như kế hoạch của Bộ và kế hoạch của Tỉnh đề ra. Theo phản ánh của một số huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, do trình độ của cán bộ thôn, buôn còn yếu, do vậy sẽ gặp khó khăn trong khi điều tra. UBND tỉnh cũng đã quyết định chi tạm ứng 200 triệu đồng kinh phí của Tỉnh cho việc điều tra ở 9 huyện, thị, thành phố. Hiện tại, Phú Yên đang thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ thời gian theo yêu cầu đề ra./.
 

Hữu Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)