Lào Cai triển khai kế hoạch điều tra thống kê dịch vụ phổ cập điện thoại, internet, nghe- nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 11/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai Kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn tỉnh Lào Cai năm 2010. Đồng chí Phạm Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo điều tra chủ trì Hội nghị.


Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường- Trưởng ban chỉ đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, đối tượng, thời gian của cuộc điều tra. Với mục tiêu đảm bảo tiến độ và chất lượng số liệu điều tra, tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã triển khai Kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn tỉnh Lào Cai năm 2010, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các địa phương. Theo đó, tại Lào Cai, cuộc điều tra sẽ thực hiện điều tra tại các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, 9 huyện, thành phố với 164 xã, phường, thị trấn và 2.181 thôn, tổ dân phố. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/6/2010, kết thúc việc thu thập phiếu vào ngày 22/6. Kiểm tra, rà soát, nhập dữ liệu gửi BCĐ điều tra của Bộ TT&TT trước 20/7.

Cũng tại Hội nghị, các địa phương đã nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai điều tra, đó là: địa bàn rộng, đi lại khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, việc phản hồi thông tin khó khăn nên công tác tập huấn, thời gian và nhân lực điều tra, vấn đề nghiệm thu số liệu, kinh phí thực hiện... là vấn đề được các đại biểu quan tâm và đề xuất giải pháp thực hiện điều tra. Đặc biệt, Bắc Hà là 1 trong 4 địa phương trong cả nước về thực hiện điều tra thí điểm đã chia sẽ kinh nghiệm sau khi thực hiện điều tra thí điểm năm 2009.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường- Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Cuộc điều tra dịch vụ phổ cập điện thoại, internet, nghe –nhìn năm 2010 là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, do vậy yêu cầu các địa phương cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và sự tham gia ủng hộ của nhân dân. Đồng chí yêu cầu: UBND các huyện, thành phố chủ động thành lập Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện; Huy động nhân lực của một số phòng, ban chuyên môn của huyện, xã như Giáo dục, Thống kê, Văn hóa tham gia chỉ đạo và trực tiếp điều tra; Tổ chức tập huấn và đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố tiến hành điều tra theo đúng kế hoạch đã xây dựng; Chấp hành đầy đủ các quy định và nghiệp vụ của cuộc điều tra.

Sở Thông tin-Truyền thông là đơn vị thường trực có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ điều tra; in sao phiếu điều tra; tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động phối hợp liên ngành và kết quả thực hiện công tác điều tra theo từng giai đoạn cụ thể; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc điều tra…để người dân tự giác, có trách nhiệm hợp tác với cán bộ điều tra trong việc thu thập các thông tin theo yêu cầu, phấn đấu hoàn thành điều tra sớm hơn thời gian quy định của BCĐ Trung ương.
 

Thu Hương- Anh Tâm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)