Sở TT&TT Yên Bái: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đưa Công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn 2010 - 2013

(Mic.gov.vn) - Sáng 29/3/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái và Hội nông dân Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp ứng dụng CNTT vào phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2010 – 2013 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó hội Nông dân sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Công nghệ thông tin và Truyền thông đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương thông qua nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo định kỳ hàng năm, chuyên mục trên báo, đài, Website, … đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân.

Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2013 là: Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Hội viên nông dân về CNTT đến 80% số chi, tổ Hội nông dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ cập tin học cho 50% số cán bộ Hội cấp xã, phường; Tập huấn truy cập mạng cho 5% số cán bộ chi, tổ hội và Hội viên nông dân; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT tại 9 huyện, thị, thành phố; Phát động phong trào thi đua “Nông dân tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng, sử dụng, khai thác ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh” trong cán bộ, Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan Ban, ngành xây dựng trang Thông tin điện tử có nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng là nông dân, tạo nên một kênh thông tin thiết thực, thu hút nông dân tham gia vào việc khai thác, ứng dụng thông tin vào quá trình sản xuất kinh doanh và quảng bả sản phầm của mình trên thị trường.

Lãnh đạo Sở TT&TT và Lãnh đạo Hội Nông dân kí kết chương trình phối hợp Đồng thời, cũng thông qua chương trình phối hợp này, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội nông dân phối hợp xây dựng kế hoạch đưa chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông vào cuộc sống một cách có hiệu quả bằng cách: Tuyên truyền sâu rộng các nội dung được kí kết giữa 2 ngành trong toàn thể cán bộ, Hội viên; Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ Hội cơ sở. Trong năm 2010 sẽ mở 3 – 5 lớp đào tạo phổ cập tin học cho cán bộ chủ chốt của Hội nông dân cấp cơ sở, tập huấn thành thạo về truy cập mạng và tìm kiếm thông tin trên mạng; Phối hợp tuyên truyền vận động Hội viên nông dân sử dụng và khai thác hiệu quả dịch vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã; Phối hợp tuyên truyền các dịch vụ viễn thông công ích đến bà con nông dân; Phối hợp xây dựng các mô hình ứng dụng CNTTT vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Sở TT&TT xây dựng Website cho Hội nông dân tỉnh Yên Bái, hỗ trợ về kĩ thuật, giáo trình, giáo viên… về CNTT để tập huấn cho cán bộ Hội nông dân các cấp trong tỉnh tiếp cận và ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào sản xuất, đời sống.

Trung tâm CNTT-TT

Lan Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)