Hội nghị “Bàn biện pháp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Định”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 11/11/2009, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và một số phường, xã; Phòng Văn hóa Thông tin, Công thương các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thông tin di động trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định, mạng thông tin di động đã phát triển rất nhanh và trở thành một phương tiện thông tin liên lạc thiết yếu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Việc đầu tư xây dựng các trạm BTS góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ; đưa dịch vụ viễn thông đến với nhân dân vùng sâu, vùng xa và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân. Sự có mặt các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng đã tạo ra một thị trường sôi động và phong phú. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tổng số trạm BTS đã xây dựng và phát sóng là 846 trạm. Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới, đặc biệt là việc mở rộng vùng phủ sóng, xây dựng trạm BTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các qui định về công tác quản lý nhà nước trong xây dựng, vận hành trạm BTS còn thiếu; nhận thức của nhân dân về sóng điện từ trong thông tin di động chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có các tham luận và đóng góp ý kiến, trao đổi, bàn bạc phương pháp phối hợp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp viễn thông đã nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước biện pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông.

Hội nghị thống nhất trong thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về lợi ích và tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống trạm BTS, đồng thời ban hành quy định về “quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm BTS trên địa bàn tỉnh” nhằm tháo gỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp xây dựng, làm thủ tục xin cấp phép trạm BTS trong việc khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông một cách có hiệu quả, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành viễn thông.
 

Ngọc Khuyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)