Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa: Triển khai 3 dự án về công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định cho phép Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tiến hành lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 3 công trình: Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh; Tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3; Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh.

Mục tiêu đầu tư 3 dự án nhằm nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, đáp ứng đầy đủ chức năng tích hợp cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin; chuyển các dịch vụ công trực tuyến ở các sở, ngành lên mức độ 3; nâng cấp hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng diện rộng của tỉnh, làm nền tảng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Phạm Duy Lộc - Sở TT&TT Khánh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)