Sở TT&TT Trà Vinh: Hội nghị giao ban khối các doanh nghiệp BCVT-CNTT trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 08/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban khối các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, các lãnh đạo phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả hoạt động của ngành thông tin và truyền thông 8 tháng đầu năm 2009. Cụ thể về: hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; việc sử dụng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông dùng chung; xây dựng và quản lý trạm BTS; quản lý thuê bao di động trả trước; hoạt động các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, hoạt động đại lý Internet; về cung ứng dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) năm 2009-2010… Về các giải pháp cần tập trung thực hiện để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch năm 2009, cần lưu ý việc phát triển máy điện thoại cố định và di động; phát triển 11 điểm truy cập internet tại Vùng VTCI trong năm 2009-2010; thông báo, hướng dẫn chủ thuê bao di động thực hiện đăng ký thông tin, thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký theo quy định của Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở qui hoạch ngành trao đổi, đề xuất việc xây dựng, đầu tư, sử dụng hạ tầng mạng viễn thông dùng chung giữa các doanh nghiệp, trước mắt ngầm hóa mạng cáp thông tin theo lộ trình, lắp đặt trạm BTS, sử dụng cột điện đã đầu tư…; Phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau cùng tháo gở khó khăn, đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin, cùng nhau phát triển.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, trong đó nhấn mạnh những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang phải đối mặt…. Đối với những vấn đề đã thống nhất tại hội nghị, lãnh đạo Sở kết luận, Sở và các doanh nghiệp phải khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2009; những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

HK

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)