Yên Bái Bàn giao tài khoản và tập huấn quản lý, sử dụng thư điện tử cho 37 cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bàn giao tài khoản và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái. Theo đó, Sở chính thức bàn giao 1128 tài khoản thư điện tử cho 37 đơn vị trong tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn thực hiện Quy định của UBND tỉnh Yên Bái về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử; hướng dẫn cài đặt sử dụng các phần mềm Unikey, WinRar; hướng dẫn cách sử dụng thư điện tử.


Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc tạo lập hệ thống thư điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2009, Sở Thông tin - Truyền thông đã phối hợp với Công ty Vietsoftware triển khai, hệ thống thư điện tử cho các cơ quan của tỉnh. Đến nay đã tạo và chính thức bàn giao 37 tài khoản thư cho tập thể và 1128 tài khoản thư cho cán bộ công chức của 37 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Ông Đàm Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở cho biết để đảm bảo ứng dụng đồng bộ, có hiệu quả Hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, Sở thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cá nhân, đơn vị và nhấn mạnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tích cực chỉ đạo tổ chức khai thác, sử dụng hộp thư điện tử để phục vụ cho công tác điều hành, quản lý tại đơn vị mình ngày một tốt hơn. Đồng thời đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông khắc phục các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng và tiếp tục triển khai công việc để Hệ thống thư điện tử được hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới.
Hệ thống thư điện tử được xây dựng nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại tất cả các đơn vị hành chính trong tỉnh trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua mạng tin học diện rộng, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, hệ thống thư điện tử này cũng sẽ được sử dụng trong việc trao đổi các loại văn bản tài liệu với người dân, các doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công.
Được sử dụng trên hệ thống Mail Server với công nghệ Exchange Server là sản phẩm khá phổ biến trên thế giới với những tính năng nổi bật như: tích hợp tính năng bảo vệ; truy cập ở mọi nơi; hiệu quả vận hành lớn…nên Hệ thống thư điện tử không chỉ tiện lợi cho người sử dụng trong việc xử lý số liệu mà còn đảm bảo tối ưu việc bảo mật thông tin và dữ liệu trên môi trường mạng.
Hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái tại địa chỉ www.mail.yenbai.gov.vn đã khai trương ngày 27/8 vừa qua và được tích hợp trên Cổng giao tiếp điện tử (tại địa chỉ www.yenbai.gov.vn) cùng với việc các tài khoản thư chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hành tiết kiệm, giảm văn bản giấy tờ hành chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu Cải cách hành chính mà tỉnh đã đề ra, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời khẳng định đây là bước tiến mới rõ nét trong việc xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh.
 

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)