Lào Cai: UBND tỉnh công bố Bộ Thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở TT&TT

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/7/2009 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

Theo đó, bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai bao gồm 2 phần:
Phần I. Quy định về danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai gồm: lĩnh vực Báo chí - Xuất bản; lĩnh vực Viễn thông; lĩnh vực Thanh tra; lĩnh vực Bưu chính - Chuyển phát; lĩnh vực Kế hoạch - Tổng hợp.
Phần II. Quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản quy định chi tiết về các bước thực hiện 13 thủ tục hành chính, bao gồm: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép xuất bản Bản tin; Thẩm định hồ sơ Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet; Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO); Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Thẩm định hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo; Cấp giấy phép hoạt động ngành in; Cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; Thẩm định và trả lời đề nghị tổ chức họp báo; Đăng ký sử dụng máy photocopy màu cho các cơ quan, tổ chức; Thành lập văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí của địa phương khác trên địa bàn tỉnh; Cấp giấy chứng nhận đăng ký in vàng mã; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
Lĩnh vực Viễn thông gồm 4 thủ tục: Thủ tục xây dựng đối với trạm thu phát sóng thông tin di động không phải xin cấp phép xây dựng; Thủ tục chứng nhận đảm bảo quy hoạch đối với trạm thu phát sóng thông tin di động loại 1 (BTS loại 1); Thủ tục chứng nhận đảm bảo quy hoạch đối với trạm thu phát sóng thông tin di động loại 2 (BTS loại 2); Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích.
Lĩnh vực Thanh tra gồm 6 thủ tục: Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ bưu chính; giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính; Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ chuyển phát; giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát; Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ Viễn thông; giữa các doanh nghiệp viễn thông; Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ Internet; giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet; Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ truyền hình; Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp bản quyền tác giả.
Lĩnh vực bưu chính - chuyển phát: Cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư; Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.
Lĩnh vực kế hoạch - tổng hợp, gồm 11 thủ tục: Thẩm định quy hoạch công trình Bưu chính viễn thông; Thẩm định quy hoạch công trình Công nghệ thông tin; Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình về bưu chính viễn thông (nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh…); Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình công nghệ thông tin ( Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Dự án phần mềm; Thẩm định dự án đầu tư các công trình phát thanh, truyền hình; Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình về công nghệ thông tin; Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình phát thanh, truyền hình; Thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng về bưu chính viễn thông; Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công công trình xây dựng về công nghệ thông tin; Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công công trình xây dựng về bưu chính viễn thông; Thẩm định các thiết bị phát thanh, truyền hình.
Ngoài ra, Quyết định còn ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai, bảng kê… kèm theo các thủ tục hành chính. Các thủ tục này sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ: http://egov.laocai.gov.vn/vpubnd/vn/news/ vào mục Đề án 30.

Sí Anh Tâm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)