Sở TT&TT Trà Vinh thanh tra hoạt động các lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành thanh tra diện rộng đối với các cơ sở in, phát hành, cơ sở photocopy; Đại lý internet; Các Doanh nghiệp, Chi nhánh thông tin di động, các chủ điểm giao dịch cung cấp dịch vụ điện thọai di động trả trước trên địa bàn tỉnh theo Công văn chỉ đạo số 1593/BTTTT-TTra ngày 01/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra diện rộng xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; Công văn 1795/BTTTT-Ttra ngày 17/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ đạo thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước; Kế hoạch thanh tra năm 2009 của Sở TTTT.

Nội dung thanh tra tập trung việc thực hiện các quy định về giấy phép (đăng ký kinh doanh, hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm…); các quy định về nhận in xuất bản phẩm; việc ký kết và thực hiện hợp đồng chế bản, in hoặc gia công sau in; việc phát hành xuất bản phẩm được xuất bản, in, nhập khẩu không hợp pháp, đã có quyết định đình chỉ in, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, lưu hành nội bộ, không kinh doanh…., điều kiện và nghĩa vụ của đại lý internet; Thực hiện quy định về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định tại quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2007 và Thông tư 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao di động trả trước.

Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 15/07/2009 đến ngày 15/10/2009.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)