Kon Tum: Tập huấn QLNN cho cán bộ Văn hóa-Thông tin xã, phường

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 13/7 đến 15/7/2009, tại Thành phố Kon Tum, Phòng Văn hóa-Thông tin Thành phố Kon Tum đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin & truyền thông cho đối tượng là Trưởng ban VHTT, Đội trưởng đội kiểm tra liên ngành các phường, xã trong toàn thành phố.


Từ ngày 13/7 đến 15/7/2009, tại Thành phố Kon Tum, Phòng Văn hóa-Thông tin Thành phố Kon Tum đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin & truyền thông cho đối tượng là Trưởng ban VHTT, Đội trưởng đội kiểm tra liên ngành các phường, xã trong toàn thành phố.

Thị xã Kon Tum chính thức trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Kon Tum từ ngày 10/3/2009, có 21 phường, xã với gần 140 ngàn dân.Kể từ ngày tái lập tỉnh Kon Tum ( Tháng 8/1991 ), thị xã Kon Tum là đô thị tỉnh lỵ, đã có bước phát triển rõ rệt về nhiều mặt, luôn dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trong 3 ngày tập huấn, các cán bộ VHTT phường, xã sẽ được học tập, quán triệt Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin & truyền thôing và Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng VHTT thuộc UBND cấp huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh; các văn bản pháp quy của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Thông tin & truyền thông; giới thiệu những văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin & truyền thông cấp tỉnh, huyện theo Nghị định 13, 14 của Chính phủ, Thông tư liên bộ số 03 của Bộ TTTT và Bộ nội vụ. Lớp bồi dưỡng chú trọng đi sâu những nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ cơ sở thuộc lĩnh vực TT&TT thông qua 4 chuyên đề : Báo chí-xuất bản, Bưu chính- viễn thông, Công nghệ thông tin và công tác thanh tra TT&TT.

Đây là lớp tập huấn QLNN về TT&TT đầu tiên được tổ chức cho cán bộ VHTT cơ sở. Sau lớp tập huấn, sở TT&TT sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục phối hợp với Phòng VHTT các huyện tổ chức các lớp tập huấn tiếp theo cho các cụm huyện trong tỉnh, nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành TT&TT từ tỉnh đến cơ sở./.

Tôn Bảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)