Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - 

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng PA25 (Công An tỉnh); Chi Cục Quản lý Thị trường; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cùng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 166 điểm giao dịch, đại lý, cửa hàng được doanh nghiệp thông tin di động trả trước ủy quyền và không ủy quyền trong việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động có bố trí máy tính để sao chép thông tin, hình ảnh cho khách hàng tại 07 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như kiểm tra việc lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung độc hại trong máy tính được bố trí tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng PA25 (Công An tỉnh); Chi Cục Quản lý Thị trường; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cùng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 166 điểm giao dịch, đại lý, cửa hàng được doanh nghiệp thông tin di động trả trước ủy quyền và không ủy quyền trong việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động có bố trí máy tính để sao chép thông tin, hình ảnh cho khách hàng tại 07 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra qua 2 đợt, nội dung kiểm tra chủ yếu là kiểm tra việc đăng ký, lưu giữ thông tin về nhân thân và số máy của cá nhân sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước (Sim trả trước).

Kết quả kiểm tra có 397 sim kích hoạt trước để bán cho khách hàng; 41 trường hợp không có hợp đồng ủy quyền của doanh nghiệp để đăng ký thông tin khách hàng; 20 trường hợp lưu giữ trong máy vi tính những thông tin, hình ảnh có nội dung độc hại. Đoàn đã xử lý 40 trường hợp trong đó nhắc nhỡ 08; cảnh cáo 11 và 21 trường hợp phạt tiền với số tiền 61.300.000đ.

Thông qua cuộc kiểm tra này, tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Đoàn Thanh tra đã tuyên truyền, giáo dục trực tiếp ở địa bàn các huyện, thị xã; tại 166 điểm giao dịch, cửa hàng, đại lý và trên 500 lượt người nghe, tạo nhận thức trong cộng đồng, để dần tiến tới thực hiện đúng quy định về kiểm tra, quản lý, lưu giữ thông tin cá nhân đối với thuê bao di động trả trước và sao chép cho người sử dụng điện thoại có nội dung lành mạnh. Đồng thời nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp thông tin di động; có điều kiện nắm và hiểu biết thực tế hơn về lĩnh vực đăng ký thuê bao di động trả trước và việc lưu giữ thông tin, hình ảnh tại các cửa hàng điện thoại di động, tạo tiền đề cho cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước tốt về lĩnh vực này theo quy định của pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ cao hơn trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn./.

Ái Phương – Sở TT&TT Hậu Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)